Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

Ghi danh

THÔNG BÁO GHI DANH:

Để ghi danh học, xin liên lạc trực tiếp với 1 trong 6 trường ở địa chỉ và số điện thoại sau:

Trường VHVN BANKSTOWN

(Ban sáng – chiều)

LASALLE CATHOLIC COLLEGE

544 Chapel Rd, Bankstown NSW 2000 (Mob: 0431 109 206)

***

Trường VHVN CANLEY VALE

(Ban sáng – chiều)

CANLEY VALE PUBLIC SCHOOL

Canley Valr Rd, Canley Vale NSW 2166 (Mob: 0402 906 008)

***

Trường VHVN CABRAMATTA

(Ban sáng)

HARRINGTON STREET PUBLIC SCHOOL

Harrington street, Cabramatta NSW 2166 (Mob: 0405 304 338)

***

Trường VHVN VILLAWOOD

(Ban chiều)

VILLAWOOD NORTH PUBLIC SCHOOL

Bligh St, Fairfield East NSW 2165 (Mob: 0405 304 338)

***

Trường VHVN LAKEMBA

(Ban sáng)

HOLLY SPIRIT COLLEGE

39 Croydon St, Lakemba, NSW 2195 (Mob: 0448237713)

***

Trường VHVN MARRICKVILLE

(Ban chiều)

ST. BRIGID’S PRIMARY

392A Marrickvile Rd, Marrickville NSW 2204 (Mob: 0414763117)

***

Advertisements
 
%d bloggers like this: