Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

– Cảm ơn

Để nghe bài hát, xin nhấn chuột ở đây

(nhấn chữ  ở đây xong > nhấn “Click to play” ở khung nhỏ mới hiện ra dưới chữ “CamOn”

chờ khoảng 1 phút thì sẽ nghe được bài hát)

Cùng hòa vang lên tiếng CÁM ƠN.

CÁM ƠN, CÁM ƠN vang dội nơi nơi.

Và đoàn (trường) con xin muốn nói lên.

Lời CÁM ƠN không bao giờ quên.

Lời CÁM ƠN không bao giờ quên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: