Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

Bài Hát

1. Cảm ơn

2. Trường Văn Hóa Việt Nam

3. Em yêu trường Văn Hóa Việt Nam

Advertisements
 
%d bloggers like this: