Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

SINH HOẠT

1) Bài viết Khóa đào tạo giáo viên Việt ngữ đầu tiên ở Đài Loan của phóng viên Thanh Trúc (RFA – đài Á Châu Tự Do) nói về chuyến đi của Frere Liêm, Sơ Cách, Sơ Nguyệt, cô Ngọc Yến và cô Gái trong chuyến công tác tại Đài Loan vào tháng 7 năm 2013.

Có thể nghe hoặc đọc bài viết ở các đường dẫn sau:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/1st-vn-trai-cour-in-twan-07032013135112.html?searchterm=thanh+tr%C3%BAc+#.UdutiZ6fXX0.facebook 

hoặc ở:

http://www.chuviet.net/t543-topic#993

2) Đài RFA có bài viết riêng khác về Liên trường văn hóa Việt Nam ở Sydney của phóng viên Thanh Trúc (RFA – đài Á Châu Tự Do)

Có thể nghe hoặc đọc bài viết ở các đường dẫn sau:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-cultural-school-assoc-in-sydney-tt-07112013132054.html

hoặc ở:
http://www.chuviet.net/t552-topic#1002

Advertisements
 
%d bloggers like this: