Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

Trường Marrickville

Trường VHVN MARRICKVILLE

(Ban chiều)

ST. BRIGID’S PRIMARY

392A Marrickvile Rd, Marrickville NSW 2204 (Mob: 0414763117)

***

____________________________________________________________________________________________

Advertisements
 
%d bloggers like this: