Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

Trường Lakemba

Trường VHVN LAKEMBA

(Ban sáng)

HOLLY SPIRIT COLLEGE

39 Croydon St, Lakemba, NSW 2195 (Mob: 0448237713)

***

____________________________________________________________________________________________

Advertisements
 
%d bloggers like this: