Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

Trường Canley Vale

Trường VHVN CANLEY VALE

(Ban sáng – chiều)

CANLEY VALE PUBLIC SCHOOL

Canley Valr Rd, Canley Vale NSW 2166 (Mob: 0402 906 008)

***

____________________________________________________________________________________________

Advertisements
 
%d bloggers like this: