Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

Trường Cabramatta

Trường VHVN CABRAMATTA

(Ban sáng)

HARRINGTON STREET PUBLIC SCHOOL

Harrington street, Cabramatta NSW 2166 (Mob: 0405 304 338)

***

____________________________________________________________________________________________

Advertisements
 
%d bloggers like this: