Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

LIÊN TRƯỜNG

LIÊN TRƯỜNG VĂN HÓA VIỆT NAM SYDNEY

5 Lupin Avenue, Fairfield East NSW 2165

ĐT: (02) 9727-5732

Email: vhvnsydney@yahoo.com.au

___________________________________________________________________________________________

Trường VHVN BANKSTOWN

Trường VHVN CANLEY VALE

Trường VHVN CABRAMATTA

Trường VHVN VILLAWOOD

Trường VHVN LAKEMBA

Trường VHVN MARRICKVILLE

Advertisements
 
%d bloggers like this: