Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

LIÊN LẠC

LIÊN TRƯỜNG VĂN HÓA VIỆT NAM SYDNEY

5 Lupin Avenue, Fairfield East NSW 2165

ĐT: (02) 9727-5732

Email: vhvnsydney@yahoo.com.au

__________________________________________________________________________________________

1. Trường VHVN BANKSTOWN (Ban sáng – chiều)

LASALLE CATHOLIC COLLEGE

544 Chapel Rd, Bankstown NSW 2000 (Mob: 0431 109 206)

***

2. Trường VHVN CANLEY VALE (Ban sáng – chiều)

CANLEY VALE PUBLIC SCHOOL

Canley Valr Rd, Canley Vale NSW 2166 (Mob: 0431 109 206)

***

3. Trường VHVN CABRAMATTA (Ban sáng)

HARRINGTON STREET PUBLIC SCHOOL

Harrington street, Cabramatta NSW 2166 (Mob: 0405 304 338)

***

4. Trường VHVN VILLAWOOD (Ban chiều)

VILLAWOOD NORTH PUBLIC SCHOOL

Bligh St, Fairfield East NSW 2165 (Mob: 0405 304 338)

***

5. Trường VHVN LAKEMBA (Ban sáng)

HOLLY SPIRIT COLLEGE

39 Croydon St, Lakemba, NSW 2195 (Mob: 0448237713)

***

6.  Trường VHVN MARRICKVILLE (Ban chiều)

ST. BRIGID’S PRIMARY

392A Marrickvile Rd, Marrickville NSW 2204 (Mob: 0414763117)

Advertisements
 
%d bloggers like this: