Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

Người tiên phong

Người đẹp Paris
Cô Hạnh (trường Bankstown)

Người tiên phong chụp hình thử  nghiệm cho trang mạng của Liên Trường VHVN Sydney.

Cô Ngọc & Cô Hạnh (Bankstown)

Cô Ngọc là người xung phong thứ nhì chụp hình thử  nghiệm cho trang mạng của Liên Trường VHVN Sydney.

Advertisements
 
%d bloggers like this: