Liên trường Văn Hóa Việt Nam Sydney

Thành Lập Năm 1982

HÌNH ẢNH

TRANG SƯU TẬP HÌNH ẢNH THEO CHỦ ĐỀ

– Từ Thiện

– Sinh họa của các trường

  • Trường VHVN Bankstown
  • Trường VHVN Canley Vale
  • Trường VHVN Cabramatta
  • Trường VHVN Villawood
  • Trường VHVN Lakemba
  • Trường VHVN Marrickville

– Tu nghiệp liên trường

– Du ngoạn

Người tiên phong

Kỷ yếu 1986

Advertisements
 
%d bloggers like this: